Κουτί με χάρτινο πλαίσιο

Λιγότερο απαιτητική, αλλά με απεριόριστη δυνατότητα εκτυπώσεων, η επιλογή ενός κουτιού με χάρτινο πλαίσιο είναι μία λύση για όλους.
Γι’ αυτό και δίνουμε μεγάλη βάση στη σωστή συσκευασία των προϊόντων.

Φροντίζουμε, ακόμα, τη συσκευασία, στην οποία θα σας το παραδώσουμε, ώστε να φτάσει στα χέρια σας άθικτο.